Съобщение изх.№ 92-00-395 от 03.07.2019 г. на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ за окончателен проект за ПУП-ПРЗ за парк „Свети Врач“ град Сандански

Съобщение с изх. № 9200-395/03.07.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.