Формуляр за окончателните резултати на кандидатите от проведения конкурс за длъжността Директор на дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело”

ОБЩИНА САНДАНСКИ


ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

от проведения конкурс за длъжността Директор на дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело”, Специализирана администрация, Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело” в административно звено – Общинска администрация – Сандански

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултати от начина по чл.33, т.1 Коефи-циент Резултат от интервюто Коефи-циент Окончателен резултат
Блага  Христова 20 3 2 5 70
Радостина Траянова 25 3 4,83 5 99,15