Формуляр за окончателните резултати на кандидатите от проведения конкурс за длъжността Секретар на Община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ


Приложение № 8

към чл.43, ал.2 от  НПКПМДСл

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

от проведения конкурс за длъжността Секретар на Община Сандански

в административно звено Общинска администрация – Сандански

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултати от начина по чл.33, т.1 Коефи-циент Резултат от интервюто Коефи-циент Окончателен резултат
Панчо Панчев 25 3 4,79 5 98,95