Уведомително писмо от РП Енергосекция – София за провеждане на растителнозащитни , дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Уведомителното писмо в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности може да бъде изтеглено ТУК.