Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен №25

Община Сандански обявява провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен №25 за поставяне на ВТО – павилион с местонахождение,  зона, квадратура и начална петгодишна наемна цена без ДДС.

Пълният текст на заповедта може да прочетете тук