Публичен търг за отдаване под наем на терен № 89 гр. Сандански ПОС

Целият текст тук: Заповед – 25