Публичен търг за отдаване под наем с. Склаве и с. Ново Делчево

Заповедта тук:  Заповед