Съобщение на осн. чл. 61, ал. 3 от АПК на вниманието на собственици на бл. „Хемус“, гр. Сандански

Съобщение изх. № 92 00-11/09.01.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК