Съобщение по чл. 138, ал. 3 във вр. чл. 136, ал. 1 от ЗУТ и във вр. чл. 61, ал. 3 от АПК за одобряване на ПУП, град Сандански

Съобщение с изх. № 9200-405/22.06.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.