Съобщение по чл. 129 ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП с. Левуново, общ. Сандански

Съобщение на Заповед № АБ-49/01.07.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.