Съобщение по чл. 129 ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП в м. Попина лъка, с. Лиляново

Съобщение на Заповед № АБ-48/01.07.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.