Съобщение по чл.129 ал.5 от ЗУТ за одобрен ПУП в м. „Сърчалийца“, с. Лиляново

Съобщение на Заповед № АБ-47/01.07.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.