Съобщение по чл. 129 ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП в м. „Попина лъка“, с. Лиляново

Съобщение на Заповед № АБ-45/01.07.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.