Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за одобряване на ПУП, с. Дебрене, общ. Сандански

Съобщение с изх. № 9200-470/02.08.2019 г.  може да бъде изтеглено ТУК.