Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП – план за застрояване на поземлен имот в местността „Попина лъка“, землище на с.Лиляново, общ. Сандански

Съобщение с Изх. № 92 00 – 614/31.07.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК.