Съобщение на основание чл.128, ал.3 във вр.чл.136, ал.1 от ЗУТ и във вр.чл.61, ал.3 от ЗУТ за проект за ПУП-ПЗ в м.Соколовец, землище на гр.Сандански

Съобщение с изх. № 9200-34/17.01.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.