Съобщение на основание чл.128, ал.3 във вр.чл.136,ал.1 от ЗУТ и във вр.чл.61, ал.3 от АПК за одобряване на ПУП в м. „Нишан таши“, гр. Сандански

Съобщение с изх. № 9200-16/10.01.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.