Съобщение на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ и ДВ бр. 47 от 14.06.2019 год.

Съобщение с изх. № 92-00-316/29.05.2019 год. и ДВ бр. 47 от 14.06.2019 год. за изготвен проект за ПУП в м. „Скалата“, с. Дамяница, може да бъде изтеглено ТУК.