Съобщение на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ и ДВ бр.52 от 02.07.2019 год. за изготвен проект за ПУП в м. „Боруна“, гр. Сандански

Съобщение с изх. № 92-00-363/ 19.06.2019 год. и ДВ бр.52 от 02.07.2019 год. могат да бъдат изтеглени ТУК.