Съобщение на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ и ДВ бр.47 от 14.06.2019 год. за изготвен проект за ПУП в м. „Зигвели“, с. Зорница

Съобщение с изх. № изх. № 92-00-332/ 03.06.2019 год.  и ДВ бр.47 от 14.06.2019 год. могат да бъдат изтеглени ТУК.