Съобщение на основание чл.128,ал.3 във вр.чл.136,ал.1 от ЗУТ и във вр.чл.61, ал.3 от АПК за ПУП-ПЗ в м.Нишан таши, землище на град Сандански

Съобщение с изх. № 9200 -35/17.01.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.