Съобщение на Заповед № АБ- 66 / 16.10.2018 год. по реда на чл.129, ал.5 от ЗУТ за одобрен ПУП, с. Калиманци

Съобщение на Заповед № АБ-66/ 16.10.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.