Съобщение на Заповед № АБ- 65 / 15.10.2018 год. по реда на чл.129, ал.5 от ЗУТ за одобрен ПУП в м. „Поручик Минков“, с. Плоски

Съобщение на Заповед № АБ-65/15.10.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.