Съобщение на Заповед № АБ- 63 / 10.10.2018 год. по реда на чл.129, ал.5 от ЗУТ за одобряване на ПУП, с. Левуново

Заповед № АБ-63/10.10.2018 г. може да бъде изтеглена ТУК.