Съобщение на Заповед № АБ- 59 / 17.09.2018 год. по реда на чл.129, ал.5 от ЗУТ за одобрен ПУП в м.“Стара гара“, град Сандански

Заповед № АБ-59/17.09.2018 г. може да бъде изтеглена ТУК.