Съобщение на Заповед № АБ-35/ 04.06.2018 год. и Заповед № АБ-36/ 04.06.2018 год. по реда на чл.129, ал.5 от ЗУТ за одобрен ПУП

Заповедите от 04.06.2018 г. могат да бъдат изтеглени ТУК.