Съобщение на Заповед по реда на чл.129, ал.5 от ЗУТ за одобряване на ПУП в м. „Попина лъка“, с. Лиляново

Заповед № АБ-4/18.01.2019 г. може да бъде изтеглена ТУК.