Съобщение на Заповед по реда на чл.129, ал.5 от ЗУТ за одобряване на ПУП в м. „Оградата“, с. Дебрене

Съобщение на Заповед № АБ-3/14.01.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.