Съобщение на Заповед по реда на чл.129, ал.5 от ЗУТ за одобрен ПУП в м. „Четвърти километър“, гр. Сандански

Съобщение на Заповед № АБ-2/09.01.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.