Съобщение на Заповед за одобряване на ПУП-ПР, с. Дебрене

Съобщение на Заповед № АБ-1/03.01.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.