Съобщение на Заповед във връзка с чл.129 ал.5 от ЗУТ за одобрен Акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план с. Поленица, общ. Сандански

Съобщение на Заповед № АБ-5/21.01.2019 г. за одобрен Акт № 3 за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план с. Поленица, общ. Сандански може да бъде изтеглено ТУК.