Съобщение за паркиране „Синя зона“ на 4 март 2019 г.

Съобщение на Заповед № АПИОЧР-12/ 01.03.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.