Съобщение за одобряване на ПУП-ПЗ в м. „Целипут“, с. Поленица

Съобщение с изх. № 9200-60/24.01.2019 г. за издадена Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ в м. „Целипут“, с. Поленица може да бъде изтеглено ТУК.