Съобщение за одобряване на ПУП-ПЗ в м.Суракево, землище на село Виногради

Съобщение с изх.№ 92-00-629/ 27.09.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.