Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 29/ 27.03.2019 г.

Съобщение с изх. № 9200-291/16.05.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.