Съобщение за издадена Заповед за одобряване на ПУП – ПРЗ в м. „Чинар Куши“, гр. Сандански

Съобщение с изх. № 9200-23/14.01.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.