Съобщение до собственици на жилищна сграда с. Поленица, общ. Сандански за издадено Разрешение за строеж

Съобщение на осн.  §4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби към ЗУТ във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК  за издадено Разрешение за строеж № 55/10.05.2019 г. от Главния архитект на Община Сандански може да бъде изтеглено ТУК.