Съобщение до заинтересовани лица за издадено Разрешение за строеж гр. Сандански

Съобщение на осн. чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 148, ал. 4 от ЗУТ Общинска администрация Сандански уведомява заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № 51/ 22.04.2019 г. от Главния архитект на Община Сандански за строеж гр. Сандански.

Съобщение с изх. № 9200-317/29.05.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.