Съобщение до заинтересовани граждани на осн. чл. 62, ал. 2 от АПК за издадена Заповед за поправка на Заповед № УТИ -150/05.11.2018 г.

Заповедта може да бъде изтеглена ТУК.