Съобщение до заинтересовани граждани на осн. чл. 62, ал. 2 от АПК за издадена Заповед за поправка на Заповед № УТИ-16/25.01.2019 г.

Заповедта може да бъде изтеглена ТУК.