Съобщение по чл.129, ал2 от ЗУТ във връзка с чл.31, ал.3 от АПК за одобрен ПУП в с. Ново Делчево, община Сандански

Съобщение с изх. № 9200-447/ 06.07.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.