Съобщение по чл. 129 ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП в м. „Боруна“, гр. Сандански

Съобщение на Заповед № АБ-55/15.07.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.