Съобщение на ПУП-ПП за външни връзки за Кабел 20kVи Водопровод за захранване на ПИ 68223.14.7, м. Попови ливади, земл. на с. Спатово

Съобщение с изх. № 92-00-571/ 30.08.2018 г. може да бъде изтеглен ТУК.