Съобщение на осн. чл. 129, ал. 5 от ЗУТ на Заповед № АБ-13/19.02.2018 г. за одобрен ПУП-ПЗ/

Съобщение на Заповед № АБ – 13/ 19.02.2018 г. може да бъде свалено ТУК