Съобщение на осн. чл.129, ал. 5 от ЗУТ на Заповед на Кмета на община Сандански за одобряване на ПУП-ПЗ за УПИ 040010,м. Друма, земл. с. Лешница, общ. Сандански

Съобщение на Заповед № АБ-44/01.07.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.