Съобщение на осн. чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП в м. „Друма“, с. Поленица

Съобщението може да бъде изтеглено ТУК