Съобщение на осн. чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП в м. „Иловицата“, с. Ново Делчево

Съобщение с изх. № 9200-419/27.06.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.