Съобщение на осн. чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП с. Поленица

Заповед № АБ-104/ 28.12.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК