Съобщение на осн. чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за одобряване на ПУП, гр. Сандански

Съобщение с изх. № 92 00-10/ 09.01.2018 г. може да бъде свалено ТУК.