Съобщение на осн. чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изготвен ПУП, с. Джигурово

Съобщение с изх. № 92 00-925/ 18.12.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК